ترافیک نامحدود در سرور مجازی یعنی چه؟

ترافیک نامحدود در سرور مجازی یعنی چه؟

سرور مجازی به شما این امکان را می دهد تا بتوانید به طور اختصاصی منابع مدنظر خود را در اختیار داشته باشید. حال اگر که ترافیک این منابع نیز نامحدود باشد چه؟ در این مقاله…