۷ اشتباه رایج در بکاپ گیری از سرور

۷ اشتباه رایج در بکاپ گیری از سرور

بکاپ گیری از سرور یکی از مهم ترین اقداماتی است که هر سازمانی باید به طور منظم انجام دهد تا از از دست رفتن داده‌های مهم خود جلوگیری کند. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها…